AKILLI ÇÖZÜM MERKEZİ

Yönetim Ücretleri & Gereklilikleri

İade için Gereklilikler
İstek Türü
Gereklilikler
İade
İstek Türü
1. Sanal Ofis/ Yardım Destek merkezi üzerinden veya kayıtlı e-mail adresinden gönderilen yazılı talep
2. Şartlar ve Koşullar uyarınca ücretsiz kullanım süresi içerisinde gönderilmeli (14 gün)
3. Geçerli Kimliğin Fotokopisi
Kişisel Bilgilerin Değiştirilmesi İçin Gereklilikler
İstek Türü
Gereklilikler
E-mail Adresinin Değiştirilmesi
1. Sanal Ofis/ Yardım Destek merkezi üzerinden veya kayıtlı e-mail adresinden gönderilen yazılı talep
2. Eski e-mail adresini, Yeni e-mail adresini ve kayıtlı e-mail adresini değiştirme Sebebini belirtin
3. Geçerli Kimliğin Kopyası
İsim Düzeltme
(En fazla 3 harf)
1. Sanal Ofis/ Yardım Destek merkezi üzerinden veya kayıtlı e-mail adresinden gönderilen yazılı talep
2. Geçerli kimlik kopyası
İsim Düzeltme
(3 harften fazla)
1. Sanal Ofis/ Yardım Destek merkezi üzerinden veya kayıtlı e-mail adresinden gönderilen yazılı talep
2. Geçerli kimlik kopyası
3. Değişiklik sebebini belirten, imzalı ve tarihli, el ile yazılmış mektup
İsim Düzeltme
(Evlilik/Boşanma
1. Sanal Ofis/ Yardım Destek merkezi üzerinden veya kayıtlı e-mail adresinden gönderilen yazılı talep
2. Eski ve Yeni Geçerli Kimlik Kopyası
3. Resmi Evlilik/Boşanma belgesinin kopyası
Ürünler için Gereksinimler
İstek Türü
Gereklilikler
Ürün Değişimi
1. Sanal Ofis/ Yardım Destek Merkezinden veya kayıtlı e-mail adresinden gönderilen yazılı talep
2. İstenen ürünün onaylanması

Ücret Çizelgesi
Açklama
Miktar
BT Yenileme ücreti
Bulunmamaktadır
eKartın Uzatılması
**Süresi dolan eKartlar yalnızca son tarihinden itibaren 90 gün içerisinde yenilenebilir
Süresi 90 güne kadar dolmuş ekartlardan %5
*90 günden fazla olan ekartlar için %10 kesinti yapılır.
E-Voucher Uzatılması
10 PUAN için 60 TL; 20 PUAN için 120 TL; 30-250 PUAN 180 TL ödeme yapılmalıdır.
Tek seferde uzatılabilen maksimum E-Voucher sayısı 250 puandır
**14 günlük uzatma verilecektir

*Şüpheye mahal vermemek adına, aynı işlem için QNET tarafından halihazırda bir işlem ücretinin kesilmesi durumunda, (i) cari işlem ücreti veya (ii) GTF arasında daha yüksek ücretli olan geçerli olacaktır.

Telegraphic Transfer Fee
Telegraphic Transfer Amount
Fee
USD 200 to USD 10,000
USD 45
Above USD 10,000 to USD 40,000
USD 60
Above USD 40,000 to USD 100,000
USD 75
Over USD 100,000
USD 100

*For the avoidance of any doubt, in the event that a transaction fee is currently levied by QNet for the same transaction, then the higher fee of either  (i) the current transaction fee or (ii) GTF shall apply.