SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Dünyayı bugün ve yarın için koruyun

Görevimiz

Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek ve insanlarımızın, faaliyet gösterdiğimiz toplulukların ve çevrenin yaşamları üzerinde olumlu bir etki bırakmak. Gelecek nesiller için gezegeni ve kaynaklarını koruma hedefiyle sürekli olarak tamamen sürdürülebilir bir varlık olmaya çalışıyoruz.

Gelecekte

Misyonumuz, çalışanlarımızın, distribütörlerimizin ve müşterilerimizin gurur duyacağı sürdürülebilir bir kurumsal varlık olmaktır.
Bunu, çalışmalarımızın şu önemli yönleriyle başarmayı amaçlıyoruz:

Stratejik Ürün Geliştirme

İsrafı en aza indirmek ve kaynakların verimli kullanımını teşvik etmek için ürün geliştirme ve operasyonlarda daha bütünsel, amaca yönelik bir stratejinin kullanılması.

Tedarik Zinciri

Tüm tedarikçilerin etik, çevreye duyarlı ve iş gücüne uyumlu olmasını sağlayan düzenlemeler.

Sürdürülebilir Kültür

Her çalışanın sürdürülebilir inisiyatifleri savunmak ve başarmak için yetkilendirildiği bir iş gücü geliştirme.

Yeşil Miras

Savunuculuk, ortaklıklar ve büyük ölçekli işbirlikçi eylem yoluyla kalıcı çevresel etki sağlayan küresel bir varlık geliştirmek.

YEŞİL MİRAS

QNET, ormanların içinde çalıştığımız toplulukların geçim kaynakları, ekolojisi, kültürü ve sağlığı üzerindeki kritik rolünü anlıyor. Ormanlar, dünyadaki kara türlerinin %80’inden fazlasını destekler ve tatlı sularımızın %75’ini korur. Sel ve toprak kayması gibi doğal afet riskini azaltırlar ve 1,6 milyardan fazla insan, geliri için ormanlara bağımlıdır.

Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, yeniden ağaçlandırma ve sürdürülebilir orman yönetimini iklim değişikliğiyle mücadelenin anahtarı olarak tanımlıyor.

Ancak ağaçlandırmanın bir bedeli var. Araziyi ormana dönüştürmek, gıda ve enerji üretimini olumsuz etkileyebilir. QNET, sorumlu ve sürdürülebilir ağaçlandırma ve bunun çalıştığımız topluluklar için ne anlama geldiği konusunda küresel bir tartışmaya öncülük ediyor.

GLOBAL ORMANIMIZ

QNET, 2021’de küresel bir orman dikmek için TEMA, ÇEKUD ve Ecomatcher ile ortaklık kurarak Yeşil Mirasını başlattı.
QNET’in yeniden ağaçlandırma girişiminin ilk aşamasında Türkiye’de TEMA ve ÇEKUD aracılığıyla 3000 fidan dikildi. Kenya, Filipinler ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde toplam 3.000 ağaç dikilecek ve her ülke 1.000 ağaç alacak. Hedefimiz 2022 yılı sonuna kadar en az 10.000 ağaç dikmek.

Projelerimiz

“Sürdürülebilirlik, QNET’in temel değerlerinin ayrılmaz bir parçasıdır.
QNET’in başlangıcından bu yana, dünyanın doğal kaynaklarının sorumlu tüketimini teşvik etmek için organizasyonun tüm seviyelerinde sürdürülebilir yaşamı gururla savunuyoruz.
Gelecek yeşildir, ancak bunu yapmak için harekete geçersek.”

Malou Caluza

QNET’in Baş Etki Sorumlusu
QNET, yeşil bir miras oluşturmaya yönelik bütünsel, çok paydaşlı bir görüşe sahiptir. Sürdürülebilirlik ve çevresel koruma, topluluk dönüşümünü, çeşitliliği ve kapsayıcılığı teşvik etmeyi ve RYTHM Vakfımız aracılığıyla insanları güçlendirmeyi içeren daha geniş sosyal etki girişimimizin bir parçasıdır.